คณะกรรมการสตรีคริสตจักรภาคที่ 12 แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ได้กำหนดจัดค่ายสตรีขึ้น ในวันที่ 26 - 28 พฤศจิกายน 2020 ณ พระคริสตธรรมหลิงเหลียง

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 01 ธันวาคม 2020 เวลา 10:49 น.)