gototopgototop
Get Adobe Flash player

เริ่มแล้วครับวันแรก 30 กันยายน 2015 ค่ายกีฬาสีสถาบันพระคริสตธรรมสัมพันธ์ แบ่งออกเป็น 4 สี กล่าวเปิดโดย ศจ.สมชาย เทศนาโดย ศจ.ดร ชัยยศ สดด 133 ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน   นมัสการฟื้นฟูภาคค่ำ นำนมัสการโดย สร้างสรรค์อาข่า เทศนาโดย ศจ.สมชาย (หลิงเหลียง) เอเฟซัส 4:1-6 หัวข้อ การรักษาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่พระวิญญาณประทานให้    นมัสการฟื้นฟูคืนสุดท้าย เทศนาโดย ศจ.วีระโชติ จากพระธรรม เฉลยธรรมบัญญัติ 34 : 1-12 หัวข้อ การทะลุมิติ  พร้อมทั้งถ่ายภาพแห่งความประทับใจ ค่ายกีฬาสีสถาบันพระคริสตธรรมสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 มีผู้เข้าร่วมทั้งนักศึกษาและคณาจารย์ประมาณ 100 คน ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2015 ณ พระคริสตธรรมสร้างสรรค์อาข่า   ชมภาพกิจกรรม

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 08 มีนาคม 2016 เวลา 08:55 น.)