gototopgototop
Get Adobe Flash player

พระคริสตธรรมหลิงเหลียง ขอยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2012 และต้อนรับการกลับมาของนักศึกษาเก่าทุกท่าน เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม ค.ศ.2012 พระคริสตธรรมได้เริ่มเปิดเทอมที่ 1 ของปีการศึกษา 2012 โดยปีนี้มีนักศึกษาใหม่ทั้งหมด 13 คนด้วยกัน แบ่งเป็นแผนกจีน 5 คน และแผนกไทย 8 คน    (ผู้หญิง 5 คน ผู้ชาย 8 คน)

 

 

ระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2012 พระคริสตธรรมได้ทำการอบรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ในปีนี้  เรื่อที่อบรมได้แก่ ความชัดเจนในความรอด  ความชัดเเจนในการทรงเรียก วิธีการเชื่อมโยงพระคัมภีร์  ปัญหาเรื่องพระวิญญาณและภาษาแปลกๆ  การเป็นผู้รับใช้และบุคลิกผู้รับใช้  แนะนำพื้นฐานศาสนศาสตร์ระบบ  การใช้คู่มือศึกษาพระคัมภีร์   การเฝ้าเดี่ยว การเขียนรายงาน

 

และวันที่ 17 พฤษภาคม 2012  เป็นการรับน้องใหม่ ซึ่งนำโดยนักศึกษารุ่นพี่   เป้าหมายเพื่อต้อนรับรุ่นน้องเข้าสู่ครอบครัวหลิงเหลียง การเชื่อมความสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้อง   การให้บทเรียนข้อคิดของการดำเนินชีวิตและการเป็นผู้รับใช้พระเจ้า ว่าจะต้องเผชิญกับทั้งความสุขและความทุกข์   ความสบายและความลำบาก   ความชอบและความไม่ชอบ   ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ ความไม่พอใจ   แต่ทุกคนก็ให้ความร่วมมือดี และก็เรียบร้อยดีทุกประการ

ส่วนตอนเย็นรุ่นพี่ก็ได้ลงมือทำอาหารมื้อพิเศษเพื่อเลี้ยงดูน้องใหม่ อย่างอบอุ่น และตอนกลางคืนได้มีกิจกรรมในห้องประชุม ชมภาพบรรยากาศการรับน้องใหม่ และรุ่นพี่ได้นำเสนอการออกภาคสนาม ของเทอมที่แล้ว ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือกลุ่มท่าขี้เหล็ก ประเทศพม่า กลุ่มห้วยทรายขาว  จ.เชียงราย  และกลุ่มหนองวัวซอ  ภาคอีสาน

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2012 เวลา 12:56 น.)