gototopgototop
Get Adobe Flash player

 

พระคริสตธรรมหลิงเหลียง สาขาประเทสไทย จัดให้มีพิธีมอบวุฒิบัตรรุ่นที่ 5

 


เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2012 พระคริสตธรรมหลิงเหลียง ได้มีพิธีจบหลักสูตรรุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2011 ปีนี้มีนักศึกษาที่จบทั้งหมด 16 ท่าน ทั้งหลักสูตรคริสตศาสนศาสตร์ตรี และประกาศนียบัตรศาสนศาสตร์  ซึ่งมีผู้มาร่วมนมัสการอย่างมากมาย

 

 

 

พิธีเริ่มขึ้นเมื่อเวลา 10.00 น. ผุ้นำนมัสการการพระเจ้าคือ ศาสนศาสตร์เฉิน จิงฝา  ล่ามแปลคือ อ.จิตริน นิมิตพระคุณ  ได้กล่าวแนะนำและเชิญขบวนคณาจารย์และผู้สำเร็จการศึกษาเข้าสู่พิธี  หลังจากนั้นได้นมัสการพระเจ้าด้วยเพลง  ความยินดีพระองค์ เป็นกำลังของข้า  และเพลง พระองค์ทรงเป็นจอมกษัตรา   อธิษฐานเปิดโดย ศาสนาจารย์ เอนกชัย พรมสวัสดิ์   อัญเชิญพระวจนะของพระเจ้า  โดย ศาสนาจารย์ จาง หยี่ว์  (มาระโก 1:39-45, 6:1-14 , ยอห์น 4:28-30, 39-42)  ผุ้เทศนาโดย  ศจ.ดร.หวงยี่เฉิน ล่ามแปลคือ อ.นิพนธ์ อุระคีรีมาศ   หัวข้อในการเทศนาคือ คริสตจักรเป็นผู้กำหนดอนาคตของเมือง   เมื่อจบการเทศนาก็เข้าสู่การมอบวุฒิบัตร โดย ศจ.ดร.หวงยี่เฉิน (ผู้แทนจากพระคริสตธรรมหลิงเหลียงใต้หวัน)  และมอบของขวัญโดย ศจ.สมชาย ภักดีไพโรจน์ (ผุ้อำนวยการพระคริสตธรรมหลิงเหลียง ประเทศไทย) ซึ่งมีรายนามนักศึกษาที่สำเร็จหลังสูตรดังนี้

 

รายนามผู้สำเร็จการศึกษารุ่นที่   5  ประจำปีการศึกษา  2011


ระดับคริสตศาสนศาสตร์ตรี

1.  น.ส. กาญจนา   แสงอนันต์   2.  น.ส. พิราอร   กอหล่ะ  3.  น.ส. ธิดากร วงค์นภาสวรรค์   4.  น.ส. รักษิกา  เบ่อเชกู่  5.  น.ส. วลัยพร นันทเสน    6.  น.ส. ยูว์  หั่นเจียน    7.  นาย แพง ซ้ง                8.  นาย เพลง ย่าง   9.  นาย ระชาลุ  จะโจ    10  นาย ฤทธิ์ฐิสิทธิ์  ยูเปียะ   11. นาย อายะ หมื่อปอ

ระดับประกาศนียบัตรศาสนศาสตร์

1.  น.ส. อุทัยรัตน์   วิริยะพัฒนศิริ      2.  น.ส. หวัง ซุ่นหม่าน   3.  นาง  จาง  หย่งหนี๋   4.  นาย  ซิว์ เสียงเสี้ยว์   5.  นาย ลิน  ยูว์กู้

ต่อจากนั้นตัวแทนนักศึกษาได้กล่าวของคุณพระคริสตธรรม ที่ได้ฝึกอบรมสั่งสอน จนสำเร็จการศึกษาในวันนี้พร้อมกับได่มอบของที่ระลึกให้กับสถาบัน โดยมีศาสนาจารย์สมชาย เป็นผู้รับมอบ   พร้อมนั้นได้ถวายเพลงพิเศา 1 เพลง  และคณาจารย์ได้อธิษฐานวางมือส่งผู้สำเร็จการศึกษาให้ออกไปรับใช้พระเจ้าด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่ประชุมได้ถวายเพลงสรรเสริญพระเจ้าอีกหนึ่งเพลง "แสงพระเยซู" ศาสนาจารย์ หวงยี่เฉินอธิษฐานขอพระพร   แล้วขบวนคณาจารย์และผู้สำเร็จการศึกษาเดินออกจากพิธี  เสร็จสิ้นพิธี    บรรยากาศหลังจากนั้นนักศึกษา และผู้ปกครอง ญาติมิตรสหานได้ร่วมแสดงความยินดีและถ่ายรูปกันอย่างประทับใจยิ่งสำหรับการหารเที่ยงต้องขอขบคุณ ชมรมศิษย์เก่าพระคริสต์ธรรมหลิงเหลียงทุกท่านที่ได้สละเวลามาเป็นพ่อครัวและแม่ครัว ช่วยทำอาหารในวันนั้น ขอพระเจ้าอวยพระพร

  

เพื่อการดูรูปที่สมบูรณ์ ให้ใช้   Internet Explorer เปิด

ผู้สำเร็จการศึกษาทั้ง 16 คน


คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขฯาดใหญ่ 

 

บรรยากาศการนมัสการพระเจ้าในพิธีจบหลักสูตร ปีการศึกษา 2012

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขฯาดใหญ่ 

 

มอบวุฒิบัตรโดย ศจ.ดร.หวงยี่เฉิน  มอบของขวัญโดย ศจ.สมชาย  ภักดีไพโรจน์

 

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขฯาดใหญ่


 


ชม VDO พิธีจบหลักสูตรรุ่นที่ 5


แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2012 เวลา 12:56 น.)